Studiebelasting

De studiebelasting per te volgen leergang of losse modules hangt af van de te volgen opleiding en van de kennis/ervaring van de student.
Afhankelijk van de leergang/module bestaat de studiebelasting uit zelfstudie, research/onderzoek, het maken van een scriptie en het presenteren daarvan.
De studiebelasting in uren is per opleiding/student variabel.
Studenten kunnen altijd voor het volgen van een opleiding hierover contact opnemen met DIOR.