Download brochure nieuwe opleidingen

Opleidingen en trainingen voor informatieprofessionals

Onze opleidingen zijn afgestemd op de praktijk. Kennis en vaardigheden kunnen direct in de werksituatie worden toegepast en er is veel ruimte voor eigen inbreng. De onderwijskundige visie van DIOR is samen te vatten als ‘leren door doen’ en is gebaseerd op de theorie van Kolb. Een dynamisch proces dat bestaat uit vier stappen: ervaren, observeren en reflecteren, abstraheren en conceptualiseren, experimenteren en toepassen. De interactieve lessen worden gegeven door inspirerende docenten, die allemaal werkzaam zijn in het vakgebied.