Opleiding Informatieadviseur / -manager

De roep om digitale dienstverlening (e-overheid) wordt steeds luider, burgers stellen steeds hogere verwachtingen ten opzichte van behoorlijk bestuur, transparantie, efficiëntie en verantwoording.

Effectieve samenwerking, kennisdeling en informatie-uitwisseling tussen afdelingen en overheden onderling in een open omgeving staan hierbij centraal.

De beschikbaarheid van toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie is een sleutel tot succes. Er moeten heldere beleidsuitgangspunten worden vastgelegd. Van moderne informatiemanagers wordt verwacht dat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om deze uitgangspunten tot uitdrukking te laten komen in duidelijke en begrijpelijke regels en richtlijnen.

Andere vaardigheden die een informatiemanager moet beheersen zijn: het managen van projecten, uitvoeren van onderzoek, ontwikkelen van nieuwe informatiestructuren en het in gang zetten van veranderingstrajecten. Ook zijn er bedrijfskundige kennis en vaardigheden nodig om normen, prestatie-indicatoren en een personeelssterkte vast te stellen en om kengetallen en ratio’s te kunnen bepalen.

SCHRIJF JE DIRECT IN!

Selecteer de data:

Persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Factuurgegevens

Opmerkingen

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief