DIOR Academy

DIOR biedt ruim 30 jaar opleidingen voor informatiespecialisten op verschillende niveaus. Ontwikkelingen binnen informatiemanagement gaan in een hoog tempo. De vraag van klanten en medewerkers verandert en de behoefte naar digitale dienstverlening neemt toe. Hoe ga je als professional om met deze ontwikkelingen? Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie en collega’s hierin meegaan?

DIOR ondersteunt dit ontwikkelingsproces met kwalitatief hoogstaande opleidingen. Alle opleidingen zijn afgestemd op de praktijk. Kennis en vaardigheden kunnen direct in de werksituatie worden toegepast en er is veel ruimte voor eigen inbreng. De onderwijskundige visie van DIOR is samen te vatten als ‘leren door doen’ en is gebaseerd op de theorie van Kolb. De interactieve lessen worden gegeven door inspirerende docenten, die allen werkzaam zijn binnen het vakgebied.

Visie

DIOR streeft ernaar een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van organisaties door het overdragen van kennis, vaardigheden en competenties op het vakgebied Informatie & Management. DIOR is onderdeel van BECIS, dé dienstverlener op het gebied van Informatiemanagement.

Leermethoden en doelen

Een onderwijsmodel laat zien hoe de opleiding denkt over het aansturen en inrichten van leerprocessen. De onderwijskundige visie van DIOR is samen te vatten als ‘leren door doen’ en is gebaseerd op de theorie van Kolb.

Kolb beschouwt leren als een dynamisch proces waarbij telkens vier leerhandelingen betrokken zijn:

  • concreet ervaren
  • observeren en reflecteren
  • abstraheren en conceptualiseren
  • experimenteren en toepassen

Naast de leerhandelingen stimuleert DIOR de student om open te staan voor nieuwe ervaringen en deze vanuit verschillende perspectieven waar te nemen en te overdenken. Ook stimuleert DIOR de student om vervolgens begrippen te vormen of te hanteren die de observaties integreren in een breder theoretisch kader en vanuit dit inzicht beslissingen te nemen, plannen te maken en uit te testen in een nieuwe situatie.

De volgorde waarin deze handelingen verlopen is niet zo belangrijk. Wel is het belangrijk dat deze vier handelingen doorlopen worden. Zo is de leercirkel rond.

Docenten en lesmateriaal

Materiedeskundigen monitoren de steeds sneller gaande ontwikkelingen op het vakgebied, zodat de opleidingen continu worden getoetst, geactualiseerd of nieuw lesmateriaal wordt ontwikkeld. De deskundigen zijn vakspecialisten en key players in hun organisaties. Een (gast)docent van DIOR heeft zowel kennis van de theorie als van de praktijk en is didactisch onderlegd.