Leergang Operationeel Informatiespecialist (HBO)

 

 

Schrijf je direct in

Opleidingsniveau
HBO

Locatie
Den Haag

Duur
12 lesdagen

Tarief
€ 3.495,00 inclusief  biologische lunch

Startdatum
3 september

Vragen over deze opleiding?
Neem contact op

Inhoud

Domein architectuur en data development

 • Enterprise-, bestuurslaag- en domein architecturen
 • Centraal ontsluiten van digitale informatie

Storage en retrieval

 • Metadatering
 • Zoeken en vinden

Informatiebeveiliging en kwaliteitszorgsystemen

 • Informatiebeveiliging
 • Kwaliteitszorgsystemen

Informatiebeheersystemen

 • Functionaliteit, beheer en inrichting van informatiebeheersystemen

Basis adviesvaardigheden

 • Fasen in het adviesproces
 • De rol van de adviseur
 • Omgaan met weerstand

Presentatie training

 • Voorbereiding en structuur van presentaties, openen en afsluiten

Succesvol klantcontact

 •  Inzicht in wie je klanten zijn en afstemming communicatie met de klant
 •  Inzicht in je persoonlijke communicatiegedragsstijl
 •  Inzicht in de communicatiegedragsstijlen van anderen
 •  Effectief communiceren met de andere gedragsstijlen

 

Resulaat

Na het volgen van deze leergang:

 • heb je inzicht in domein architectuur en data development
 • weet je welke soorten metadata er zijn, hoe toe te passen en weet je welke modellen er zijn
 • ben je in staat op basis van het IKZ-model en/of INK-model inzicht te creëren in de kwaliteit van de informatiehuishouding met als doel risico’s te verkleinen of te elimineren, kosten te minimaliseren en
  baten te optimaliseren
 • heb je inzicht in functionaliteit, beheer en inrichting van informatiebeheersystemen
 • ken je de fasen van een adviesproces en jouw rol hierin
 • ben je je bewust van jouw stijl van communiceren in je rol als adviseur
 • kan je de vraag van de klant helder verwoorden op basis van je analyse.
 • weet je op de juiste wijze verbinding met de klant te maken, waardoor zowel de behoefte van de klant als je eigen behoefte goed op elkaar zijn afgestemd.

Introductie domein architectuur
Dinsdag 03 september

Data development
Dinsdag 17 september

Storage en retrieval
Dinsdag 01 oktober
Dinsdag 15 oktober

Informatiebeveiliging
Dinsdag 29 oktober

Kwaliteitszorgsystemen
Dinsdag 12 november

Informatiebeheersystemen
Dinsdag 26 november
Dinsdag 10 december

Basis adviesvaardigheden
Dinsdag 14 januari

Presentatie training
Dinsdag 28 januari

Succesvol klantcontact
Dinsdag 11 februari
Dinsdag 25 februari

Duur: 12 lesdagen
Lestijden: 9.30 – 16.00 uur
Adres: DIOR Academy, Bezuidenhoutseweg 1, Den Haag