Losse modules Informatiemanager

De modules van informatiemanagement zijn absoluut noodzakelijk voor iedereen die werkzaam is op het terrein van informatiemanagement en succesvol wil opereren
op strategisch en tactisch niveau. Met de modules van informatiemanagement kom je alles te weten over digitale dienstverlening, het ontwikkelen van een visie,
beleidsuitgangspunten, regels, richtlijnen, normen en kengetallen. Ook leer je een project succesvol te leiden.