Informatieadviseur bij design

 

 

Schrijf je direct in

Opleidingsniveau
HBO

Locatie
Den Haag

Duur
13 lesdagen

Tarief
€ 3.950,00 inclusief  biologische lunch

Vragen over deze opleiding?
Neem contact op

Tijdens de opleiding staan inhoud en praktische toepassing centraal. De modules zijn gericht op het verdiepen van essentiële kennis binnen het vakgebied en op de toepasbaarheid in de praktijk. Wij kiezen voor de volgende aanpak, omdat wij je zo goed mogelijk willen voorbereiden op de stap die je gaat maken.

Kick – off

Bij aanvang van de opleiding vul je een formulier in waarin je een aantal vragen beantwoordt, gericht op jouw persoonlijke situatie. Daarnaast ontvang je een formulier waarin je aangeeft over welk onderwerp je een eindopdracht wilt schrijven. Tijdens de lessen krijg je ruimte om hier actief mee aan de slag te gaan.

Begeleiding

Tussen de bijeenkomsten werk je aan je eindopdracht. Je krijgt hierbij ondersteuning van een ervaren begeleider.

Kennismaking en trends en ontwikkelingen 

Introductie en presentatie eindopdracht
Trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied

Procesanalyse

Modellen, technieken en instrumenten
In kaart brengen en analyseren van processen
Implementeren van processen

Adviesvaardigheden

Overtuigingstechnieken, hoe krijg je medewerkers mee?
Verwachtingenmanagement
Helder opdrachtgeverschap

 Compliance

Wettelijke kaders en het effect op het informatiebeheer
AVG, Omgevingswet en Openbaarheid

 Digitaal archiveren

Inrichten van informatiebeheer binnen een organisatie
In kaart brengen van de voorwaarden voor digitaal archiveren
Aansluiten op een e-depot, ingest procedure en metadatamodellen (bijv. TMLO)

Overtuigend schrijven en presentatietechniek

Adviesrapporten en beleidsstukken schrijven
Opdracht afbakenen en probleemstelling verhelderen
Doelgroepgericht schrijven
Argumenteren en helder formuleren
Comfortabel presenteren

Risicomanagement

Beheersen van risico’s ten aanzien van het informatiebeheer in je organisatie
Bepalen van risicogebieden, inzicht in waar zich de bedrijf kritische informatie bevindt
Risico-identificatie, – analyse en –evaluatie
Schrijven van een risico rapportage

 

 

*  Je weet wat er nodig is om het informatiebeheer naar een hoger niveau te brengen en je bezit essentiële kennis en tools om veranderingen teweeg te brengen.
*  Je bent op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen.
*  Je weet processen in kaart te brengen en te analyseren en je weet hoe je deze moet implementeren.
*  Je weet onzekerheden/ risico’s voor je organisatie te vertalen naar effectief beleid.
*  Je bent op de hoogte van de verschillende wettelijke kaders en normeringen en kan deze toepassen.
*  Je kunt proactief adviseren en je weet hoe je medewerkers mee kunt krijgen.
*  Je schrijft heldere rapporten/ adviezen, die inhoudelijk sterk en aantrekkelijk leesbaar zijn. Je kunt overtuigend en comfortabel presenteren en spreken in het openbaar

Kennismaking en trends en ontwikkelingen
Donderdag  03 oktober

Procesanalyse
Donderdag 17 oktober
Donderdag 31 oktober

Adviesvaardigheden
Donderdag 14 november
Donderdag 28 november
Donderdag 12 december

Compliance
Donderdag 9 januari 2020

Digitaal archiveren
Donderdag 23 januari 2020
Donderdag   6 februari

Overtuigend schrijven en presentatietechniek
Donderdag 20 februari
Donderdag   5 maart

Basis adviesvaardigheden
Donderdag 19 maart
Donderdag   2 april

Duur: 13 lesdagen
Lestijden: 9.30 – 16.00 uur
Adres: DIOR Academy, Bezuidenhoutseweg 1, Den Haag