Geschiedenis

In 1988 is binnen de ministeries besloten een bedrijfseigen stelsel van DIV-opleidingen te ontwikkelen. Doel daarvan was door het aanbieden van maatwerkopleidingen het opleidingsniveau van de medewerkers die DIV-taken verrichten te verhogen en daarmee de kwaliteit van de DIV-functie binnen de rijksdienst naar een hoger niveau te tillen. Na inventarisatie bij de departementen bleken alle departementen bereid te zijn hierin de nodige tijd, geld en energie te investeren.

1988

In een vroeg stadium is de naam geboren van het nieuw te ontwikkelen opleidingsstelsel. De Documentaire Informatieverzorgings Opleidingen voor de Rijksoverheid zouden in de wandelgang kortweg DIOR worden genoemd. Uitgangspunten bij de DIOR opleidingen waren, dat een DIV-er een functie bekleedt en dat hij geschoold moest zijn voor het uitoefenen van die functie.

1988 – 1994

Het vakgebied documentaire informatieverzorging was onder te verdelen was in een groot aantal gelijke delen. Deze gelijke delen werden modules genoemd. Door op deze manier een opleidingsstelsel in te richten was het mogelijk een medewerker in korte tijd te scholen voor het uitoefenen van de functie die hij op dat moment bekleedt. Indien de medewerker naast de scholing voor zijn huidige functie interesse heeft om zijn gespecialiseerde kennis op het vakgebied van de DIV te verdiepen bestond de mogelijkheid tot het bij- dan wel nascholen door het volgen van meerdere modules.

Jaren 90

Eind 90-er jaren van de vorige eeuw was er een groot aantal studenten die in het bezit was van een of meerdere DIOR certificaten. In die periode is besloten het DIOR Opleidingsstelsel over te dragen aan een particulier bedrijf genaamd DisConsult B.V.

Overname in 2012

In 2012 is DIOR overgenomen door BECIS. Opgericht in 2005 heeft BECIS zich de afgelopen jaren breder ontwikkeld tot een adviesorganisatie gespecialiseerd in informatiemanagement. Als onderdeel van BECIS is DIOR Academy actief voor de gehele (semi-)overheid (provincies, gemeenten, waterschappen, zbo’s), profit- en non profit-organisaties. Het opleidingsaanbod sluit aan op organisatorische, maatschappelijke en technische ontwikkelingen: de digitalisering bij de (semi-) overheid heeft invloed op functies en werkzaamheden van medewerkers.

Anno 2018

Waar de opleidingen van DIOR Academy van oorsprong sterk op de overheid gericht waren – met opleidingen en workshops rondom informatie- en documentdienstverlening – is het aanbod van opleidingen en trainingen de laatste jaren verschoven naar het hogere opleidingssegment.